empty empty
empty empty
empty empty
empty empty empty empty empty
empty
empty
empty
За нас
Оборудване за ресторанти,
хотели и барове
Хладилно оборудване
за магазини
Промоции
Balluff
Запитвания
Контакти
 
Модулно оборудване
 

> Щандови витрини
> Крайстенни витрини
> Островни витрини

empty
 

> Щандови витрини

Хладилните щандови витрини на фирма LINDE се отличават с висока надежност, енергомичност, вътрешно осветление, което придава добро представяне на изложените стоки.

Основни характеристики:

>по-високата температура на изпарение и голямата повърхност на изпарителя допринасят за поддържане на по-висока относителна влажност в обема, в който са изложени продуктите;
>оптимизирана въздушна завеса за постигане на равномерно разпределение на температурното поле по цялата площ на витрината, намаляваща загубите;
>допълнително контактно охлаждане;
>лесно почистване на изпарителя и насочващите въздух решетки;
>оптимална ергономия;
>намалено звуково налягане – използване на по-малък брой и по-тихи вентилатори;
>изключително атрактивен външен вид.

empty
empty empty
 
> Крайстенни витрини

Дизайнът на новата линия пристенни витрини тип MONAXIS се отличава с някои специфични особености. Акцентът е в обточващата рамка, която придава изключително привлекателен, интересен и практичен вид на стелажните основи. Съобразно изискванията на клиента, се предлагат различни цветове на обточващата рамка, която може и да изпълнява функцията на ценови етикет и е особено удобна (изпълнява функцията на “стопер”) при излагане на пресни продукти, на мляко, млечни произведения и др.

Основни характеристики:

>нова концепция на осветление – директна светлина към предлаганите продукти;
>повишена продуктивност – с 7 %, подобрено съотношение между полезен обем на витрината към единица търговска площ;
>понижена консумация на енергия, дължаща се на технологията “двойна въздушна завеса”, повишена температура на изпарение с 2К и отпадане на непрекъснато работещия нагревател против конденз;
>нощни щори – изработени от нов материал, намаляващ обмена на въздух без да се образува конденз;
>бързо и лесно почистване, дължащо се на затворената основа;
>удобно и лесно обслужване, бърз достъп до възлите изискващи поддръжка.

Всички тези характеристики, обуславят намаляването на консумацията на ел. енергия с 30 %, а това води до намаляване на експлоатационните разходи.

empty
empty empty
 
> Островни витрини

Основната идея при проектирането и изработването на островните витрини е предлаганите стоки да въздействат на клиента в максимален обхват. Основната носеща част, проектирана да издържа големи натоварвания, стъклените (прозрачни) страници осигуряват панорамен изглед на предлаганите артикули, което е акцент в дизайнерското решение и предполага условия за увеличаване на продажбите.

Основни характеристики:

>намалена консумация на ел.енергия, поради оптимизаране на броя на вентилаторите;
>много добра изолация на корпуса, намаляваща броя на непрекъснато работещите нагреватели;
>при нискотемпературната островна витрина тип AIS 76/86 е увеличен полезния обем на квадратен метър търговска площ.

empty
empty empty
Сайтът е разработен от БИАНОР®